home » nieuws

Nieuwe basistrainers

Met gepaste trots kunnen we mededelen dat we naast I. Kamphuis een tweetal nieuwe basistrainers hebben.


Afgelopen zaterdag, 9 juli, zijn zowel D. Mulder als H.J. Pool geslaagd voor hun Basistrainer Geweer en Pistool cursus.

Deze cursus bestond uit een 7 dagen theorieles en zo'n 30 uur aan praktijktraining.

Dus voor alle vragen betreffende het pistool en geweer schieten, kunnen jullie terecht bij deze 2 nieuwe trainers.

Overige nieuwsberichten